Funkcje składu celnego

skład celny

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę jaką funkcję pełnią składy celne i jak je w pełni wykorzystać dla rozwoju firmy. Nowoczesne składy celne dają w tym zakresie wiele możliwości.

Pełna obsługa celna

Magazynowanie sprowadzonego towaru w składzie celnym umożliwia przedsiębiorcy scedowanie na agencję celną wszelkich formalności związanych z odprawą celną. Agencja celna przygotuje wszystkie dokumenty i deklaracje oraz dostarczy je do Urzędu Celnego, przygotuje też towar do odprawy. W przypadku towaru wprowadzanego stopniowo do obrotu to naprawdę bardzo absorbujące zajęcie.

Odroczenie płatności cła

W przypadku towaru importowanego z państw spoza obszaru Unii Europejskiej, importer ma obowiązek zapłacenia cła oraz wszystkich innych podatków przed wprowadzeniem towaru do obrotu.

skład celny

W przypadku złożenia towaru w składzie celnym można odroczyć te zobowiązania w czasie, który może być nieograniczony. Importer ma czas na znalezienie odbiorcy i dopiero wtedy uregulować cło. Może robić to stopniowo, co w praktyce oznacza rozłożenie cła na raty. Sprawdź dobrą firmę i jej dobrą ofertę.

Reeksport

Dzięki składom celnym towary importowane i przeznaczone do dalszego eksportu (dotyczy państw pozaunijnych) zwolnione są z opłaty w kraju pośrednim. Opłaty celne i podatki Uiszczane są w państwie docelowym.

Obsługa logistyczna

Nowoczesny skład celny oferuje także pełną obsługę logistyczną. Obejmuje ona konfekcjonowanie, etykietowanie towaru, pakowanie, przygotowanie do odbioru przez firmy kurierskie i kontrahentów lub organizowanie dalszego transportu. Dla przedsiębiorcy to nie tylko duże odciążenie, ale także znacznie mniejsze koszty.